Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół Londyński dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych

Podpisano w Londynie, dnia 6 listopada tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku.