Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół w sprawie oślepiającej broni laserowej

Artykuł 2

Podczas używania systemów laserowych Wysokie Umawiające się Strony podejmą wszelkie wykonalne środki ostrożności dla zapobieżenia przypadkom trwałej ślepoty u osób, których wzrok nie jest wzmocniony. Takie środki ostrożności obejmą szkolenie ich sił zbrojnych i inne kroki praktyczne.