Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Protokół w Sprawie Niewykrywalnych Odłamków

Compare
  • Tekst

    Zabrania się użycia broni, których zasadnicze działanie polega na rażeniu odłamkami niemożliwymi do wykrycia w ciele ludzkim za pomocą promieni Roentgena.

    Compare | top