Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Protokół w sprawie oślepiającej broni laserowej

Compare
 • Artykuł 1

  Zabrania się użycia broni laserowych specjalnie skonstruowanych w taki sposób, że ich jedyną funkcją bojową lub jedną z ich funkcji bojowych jest wywołanie trwałej ślepoty u osób, których wzrok nie jest wzmocniony, to jest które patrzą gołym okiem lub noszą szkła korekcyjne. Wysokie Umawiające się Strony nie będą przekazywać takich broni żadnemu państwu ani żadnemu tworowi innemu niż państwo.

  Compare | top
 • Artykuł 2

  Podczas używania systemów laserowych Wysokie Umawiające się Strony podejmą wszelkie wykonalne środki ostrożności dla zapobieżenia przypadkom trwałej ślepoty u osób, których wzrok nie jest wzmocniony. Takie środki ostrożności obejmą szkolenie ich sił zbrojnych i inne kroki praktyczne.

  Compare | top
 • Artykuł 3

  Zakaz zawarty w niniejszym Protokole nie obejmuje oślepienia będącego przypadkowym lub ubocznym skutkiem legalnego wojskowego użycia systemów laserowych, w tym też systemów laserowych stosowanych przeciwko urządzeniom optycznym.

  Compare | top
 • Artykuł 4

  Do celów niniejszego Protokołu przez „trwałą ślepotę” rozumie się nieodwracalną i nieuleczalną utratę wzroku, która stanowi poważne kalectwo bez jakiejkolwiek perspektywy na poprawę. Poważne kalectwo oznacza ostrość widzenia niższą niż 20/ 200, mierzoną w obu oczach przy zastosowaniu testu Snellena.

  Compare | top