Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Protokoł w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzen

Compare
  • Artykuł 1 - Materialny zakres stosowania
  • Artykuł 2 - Definicje
  • Artykuł 3 - Ogólne ograniczenia użycia min, min-pułapek i innych urządzeń
  • Artykuł 4 - Ograniczenia użycia min innych niż zdalnie ustawiane, min-pułapek i innych urządzeń w rejonach zamieszkałych
  • Artykuł 5 - Ograniczenia użycia min zdalnie ustawianych
  • Artykuł 6 - Zakaz użycia niektórych min-pułapek
  • Artykuł 7 - Ewidencja i ujawnianie danych o rozmieszczeniu pól minowych, min i min-pułapek
  • Artykuł 8 - Ochrona sił i misji Organizacji Narodów Zjednoczonych przed polami minowymi, minami i minami-pułapkami
  • Artykuł 9 - Współpraca międzynarodowa przy usuwaniu pól minowych, min i min-pułapek